Detské ihrisko vo vnútrobloku na Ulici Sedliackeho povstania a 17. novembra