Vajanského ulica - odbočovací pruh na Metodovu ulicu