Sobášenie - jedna z milých poslaneckých ,,povinností"