Volejbalisti deťom - 4. ročník charitatívneho podujatia - Delňa 2014