1. Etapa rekonštrukcie Pavlovičovho námestia 39 - 41